Kollektion 2021/22

Faliero Sarti

Faliero Sarti Gotan

Faliero Sarti Schal, Gotan

Faliero Sarti, Words

Faliero Sarti Schal, Words

Faliero Sarti, Paolone

Faliero Sarti Schal, Paolone

Faliero Sarti, Tank

Faliero Sarti Schal, Tank

Faliero Sarti, Gayle

Faliero Sarti Schal, Gayle

Faliero Sarti, Beautiful Heart

Faliero Sarti Schal, Beautiful Heart